Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957), Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419); brief in het kader van toezegging T01156 met de stand van zaken over de zorg in het Caribisch gebied (EK 32.419 / 31.957, P)