Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509); nadere memorie van antwoord (EK, J)