Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377); Memorie van toelichting (TK, 3)