Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV); brief inzake aanbieding voortgangsrapportages Curacao en Sint Maarten in het kader van toezegging T01222 (EK, F)