Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341); brief van de minister van BZK over de reactie van het Bestuurscollege Sint Eustatius op de consultatieaanvraag met betrekking tot het wetsvoorstel (EK, A)