Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571); brief regering; Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (TK, 27)