Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571); Verslag van een schriftelijk overleg inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (EK, X)