Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979); brief regering; Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien (TK, 109)