Verbetering functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (34.047); brief regering; Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak op het hoger beroep van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) over de gewijzigde verordening onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders (TK, 16)