Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV); brief regering; Aanbieding Halfjaarrapportage juli-december 2015 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) (TK, 57)