Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 (EK, B)