Implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (33.913); brief inzake toezending Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 (EK 31.490 / 33.913, A)