Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059), Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (34.138), Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34.212), Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (34.237 (R2054)); brief inzake netwerkstoring bij de Rechtspraak (EK, 34.059, J)