Miljoenennota 2016 (34.300) ; brief van de minister van BZK ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010–2015' (EK, AI)