Holland Casino (34.576); brief van de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. (EK, A; TK, 1)