Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053)); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 7)