Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608); Memorie van toelichting (TK, 3)