Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900); brief regering; Brief over de intrekking van het wetsvoorstel (TK, 14)