Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (34.550 VIII); brief regering; Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’ (TK, 99)