Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628); Memorie van toelichting (TK, 3)