Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509), Kwaliteit van zorg (31.765); brief inzake afschrift brief en onderzoek PBLQ naar beveiliging van patientgegevens (EK 33.509 / 31.765, V)