Oprichting Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting AL-terrein) (33.567), Oprichting Intravacc B.V. (34.951); brief regering; Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc (TK, 8)