Initiatiefvoorstel-Klein Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (34.258); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 12)