Uitvoering bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.720); Memorie van toelichting (TK, 3)