Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023)); nadere memorie van antwoord (EK, E)