Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746); Memorie van toelichting (TK, 3)