Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (34.516); voorlopig verslag (EK, B)