Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821); Memorie van toelichting (TK, 3)