Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (34.578); brief regering; Voorhang ontwerpbesluit tot aanpassing van het besluit advisering beschut werk (TK, 19)