Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (32.300); brief regering; Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs (TK, 14)