Auteursrechtbeleid (29.838); brief regering; Jaarverslag 2016 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (TK, 92)