Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)