EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur COM(2017)673 (34.863); verslag van een schriftelijk overleg inzake de Commissiemededeling over het versterken van de Europese identiteit via onderwijs en cultuur (EK, A). .

23 januari 2018
hoort bij ... E170036 - Commissiemededeling: De Europese identiteit versterken via Onderwijs en Cultuur
afkomstig van ... Eerste Kamer

Bijlage