Wet- en regelgeving financiële markten (32.545); brief regering; Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018 (TK, 77)