Wet omzetting aandelen aan toonder (34.930); Memorie van toelichting (TK, 3)