Deactivering van de quotumheffing (34.956); Memorie van toelichting (TK, 3)