Minimalisering gaswinning Groningen (34.957); Memorie van toelichting (TK, 3)