Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)