Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het demonstratierecht (EK, I)