Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief regering; Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (TK, 208)