Wet aansprakelijkheidsbeperking De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058); brief van de minister van Financiën over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (EK, E)