Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten (TK 32.820 / 34.556, 270)