Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Aanpassing concept-subsidieregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten (TK 32.820, 272)