Groene economische groei in Nederland (Green Deal) (33.043), Grondstoffenvoorzieningszekerheid (32.852); brief regering; Evaluatie Programma Van Afval naar Grondstof (TK 32.852 / 33.043, 74)