Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35.031), Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033), Belastingplan 2019 (35.026), Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Wet bedrijfsleven 2019 (35.028); brief regering; Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019 (TK 35.026, 29)