Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; SCP-rapport ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’ (TK, 275)