Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458); brief van de minister voor BVOenM inzake aanbieding briefadvies Verkenning Leraren (EK, H)