Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35.031), Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033), Belastingplan 2019 (35.026), Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Wet bedrijfsleven 2019 (35.028); brief over de appreciatie van de ingediende amendementen en moties bij het pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, over de indexering van het eigenwoningforfait voor 2019 en over de hoogte van de tabelcorrectiefactor en de arbeidskorting voor 2019 (TK 35.026 / 35.030, 56)