Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588); brief regering; Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) (TK, 80)