Arbeidsmarktbeleid (29.544), Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573); brief regering; Evaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon (TK 29.544 / 34.573, 872)